Caliber PDF Tulosta Sähköposti

Määrittele, visualisoi, hallitse ja kommunikoi vaatimukset entistä helpommin.

Caliber yhdistää vaatimushallinnan ja määrittelyn parhaat käytännöt tarjoamalla integroidun ratkaisun, jonka avulla vaatimuksia voi kuvata interaktiivisten skenaroiden avulla mutta myös hallita tehokkaasti koko elinkaaren ajan.

Caliber koostuu kolmesta osasta:

 • Author
 • Visualize
 • Review
caliber-author

Ominaisuudet / Caliber Author

 • Vaatimuskuvaukset rich text -muodossa
 • Täysi Caliber Viasualize -synkronointi
 • Oma keskitetty vaatimustietokanta, client-server sovellus
 • Käyttäjien, käyttäjäryhmien ja attribuuttitiedon määrittely
 • Vaatimusten kommentointi
 • Dokumenttien generointi muokattavilla mallipohjilla Microsoft Word-muodossa sisäänrakennetun Document Factoryn avulla
 • Versionhallinta, historiatiedot ja baselinet
 • Jäljitettävyys / linkitys toisiin vaatimuksiin ja ulkoisiin elementteihin
 • Muutosten vaikutusten analysointi jäljitettävyysmatriisin ja -kaavion avulla
caliberrdm_flow_full

Ominaisuudet / Caliber Visualize

 • Käyttötapausten kuvaaminen visuaalisesti vuokaavioilla
 • Työnkulun / liiketoimintaprosessin kuvaaminen
 • Web-sovelluksien käyttöliittymien nopea prototypointi
 • Toimintalogiikan simulointi
 • Kommunikointi sidosryhmien kanssa
 • Täysin web-pohjainen käyttöliittymä
caliber-review

Ominaisuudet / Caliber Review

 • Mahdollistaa vaatimusten tehokkaan katselmoinnin kaikkien sidosryhmien kesken
 • Vaatimusten etsiminen, katselmointi ja kommentointi
 • Kommenttien synkronointi eri Caliber-komponenttien (Author, Visualize, Review) välillä
caliber-jump start testing-l

Integraatiot

Useita integrointimahdollisuuksia eri työkaluihin valmiina käytettävänä:

 • Versionhallinnan elementtien linkitys: Borland StarTeam, ClearCase, PVCS, VSS (SCC API)
 • Mallinnus: Borland Together
 • Testauksen hallinta: Borland Silk Central, HP Quality Center
 • Dokumenttien tuonti: MS Word 2003 ja 2007
 • Integrointi kehitysympäristöihin: Visual Studio 2005 SP1 ja 2008, Eclipse 3.2, 3.3 ja 3.4
 • Microsoft Visual Studio Team System
 • Caliber - Excel RoundTrip ImproveIt:n ratkaisuna
 • Muita integrointeja toteutettavissa Caliberin avoimen ohjelmointirajapinnan kautta
Uutta Caliber 11:ssa

 • Integroitu tuotteistus ja lisenssointi, ei erillisiä CalibeRDM ja CaliberRM tuotteita
 • Caliber Authorissa (ent CaliberRM) uusi moderni valikkonauha
 • Kokonaan uusi katselmointi-toiminnallisuus (Caliber Review)
 • Parannetut integraatiot (Rally ja TFS) mahdollistavan ketterän projektin toteutuksen seurannan
 • Lisätietoja: What's New in Caliber 11Lisätiedot