Palvelut PDF Tulosta Sähköposti

ImproveIt tarjoaa kattavat asiantuntijapalvelut ohjelmistokehityksen parantamiseen

assesment

Arvioinnit

Kehittämisen lähtökohta tulee olla objektiivinen arvio nykytilasta, jonka jälkeen tavoitetilan asettamien ja päätökset toimenpiteistä ovat varmalla pohjalla. Voimme tehdä arviointeja koskien mm. kehitysprosessia, testausprosessia ja välineitä. Arvioinnin viitekehikkona voi vakiintunut viitekehikko, kuten COBIT, TPI, tai CMMI tai voimme arvioida ketterän kehityksen toimintamalleja.

workshop

Työpajat

Työpaja on mainio menetelmä esimerkiksi vaatimusten keräämiseen ja niitä koskevaan päätöksentekoon. Eri sidosryhmät voidaan saada paikalle samaan aikaan ja päätöksenteko helpottuu. Valitettavasti käytännössä työpajojen toteutuksessa ja valmistelussa tehdään usein paljon virheitä, joiden takia niiden hyödyllisyys heikkenee.

Me voimme palauttaa työpajoihinne tekemisen meiningin. Organisoitu suunnitelma, valmistelu, selkeät tavoitteet ja tilaisuuden johtaminen auttavat kaikkia toimimaan paremmin niin että osanottajat oikeasti osallistuvat ja edesauttavat yhteisen tavoitteen saavuttamista.

vaatimustenmrittelyinkrementaalinen

Prosessikonsultointi

Olipa ohjelmistokehityksesi perinteistä, iteratiivista tai ketterää, voimme auttaa löytämään siitä kehitystä hidastavat piirteet tai muut ongelmat. Mallinnamme nykytilan soveltuvin osin ajanmukaisilla välineillä. Analysoimme toimintaa yhdessä asiantuntijoidenne kanssa, etsimme kehityskohteita ja määritämme tavoitetilan. Otamme huomioon kehitysvälineiden ja toimintaympäristöjen muutokset ja mahdollisuudet.

Autamme ottamaan sovitut muutokset käyttöön kouluttamalla ja valmentamalla kehitystiimit.

tools

Välineiden käyttöönoton tuki

Työkalu yksin ei tee työtä, vaan tarvitaan osaavia ihmisiä. Me varmistamme että hankkimasi välineet sovitetaan kehitysprosessiin ja tekijät koulutetaan käyttämään välineitä tehokkaasti. Helppokäyttöisiäkin välineitä voi käyttää monin eri tavoin - yhtenäistämällä perusasiat saavutetaan säästöä mahdollistamalla jakaminen ja vähentämällä uusintatyötä organisaation sisällä.
learn

Räätälöidyt koulutukset

Lue lisää koulutustarjonnastamme täältä.