Kurssikuvaukset

Menetelmäkurssit
Peruutus- ja maksuehdot PDF Tulosta Sähköposti

Avoimien kurssien peruutus- ja maksuehdot

 • Kurssien hintaan sisältyy materiaalit, lounaat ja virvoikkeet kurssipäivinä.
 • Kurssimaksu laskutetaan osallistujilta kurssin jälkeen. Normaali maksuehto on 14 pv netto.
 • Osallistuja voi lähettää kurssille sijaisen samasta organisaatiosta ilman lisämaksua.
 • Osallistuminen voidaan perua ilman kuluja viimeistään 7 pv ennen kurssin alkua.
 • Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 pv ennen kurssia, veloitamme 50% kurssimaksusta.
 • Jos osallistumista ei peritä, mutta osallistuja ei saavu kurssille, veloitamme täyden kurssimaksun.
 • Sairaustapauksissa emme veloita kurssimaksua mikäli meille on toimitettu lääkärintodistus.
 
Korkealaatuisten vaatimusten hallinta (1 pv) PDF Tulosta Sähköposti

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujia omaksumaan ohjelmisto- tai järjestelmäprojektien vaatimustenhallinan parhaita käytäntöjä ja vältettämään työhön usein liittyvät sudenkuopat. Eri tyyppisten prosessien (perinteiset, iteratiiviset, ketterät) ja viranomaisvaatimusten tarpeet vaatimusten hallinnalle tuodaan esille.

Kurssin aikana osallistujille esitellään menetelmiä ja he tekevät käytännön harjoitteita liittyen vaatimusten luokitteluun, priorisointiin, sidosryhmien huomioon ottamiseen, jäljitettävyyteen, muutoshallintaan ja uudelleenkäyttöön.

Kohderyhmä

Kurssi on hyödyllinen kaikille, jotka määrittelevät vaatimuksia tai käyttävät niitä hyödyksi vaativissa ohjelmisto- tai järjestelmäkehitysprojekteissa. Lisäksi kurssi sopii vaatimusten määrittelyn käytäntöjä kehittäville henkilöille.

Muoto

Koulutuksesta on noin 70% luentoja sekä 30% ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia. Koulutuksen kieli on suomi, mutta pääosa materiaalista on englanninkielistä.

Sisältö

 • Vaatimusten hallinnan prosessit
 • Ryhmäkeskustelu: Vaatimusten hallinnan haasteet omassa organisaatiossasi
 • Hyviä vaatimusten hallinnan käytäntöjä
 • Eri tyyppiset vaatimukset
 • Vaatimusten luokittelu ja priorisointi
 • Jäljitettävyys ja muutoshallinta
 • Uudelleenkäyttö
 
Korkealaatuisten vaatimusten määrittäminen (1 pv) PDF Tulosta Sähköposti

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on kertoa kuinka ohjelmisto- tai järjestelmäprojektille määritellään korkealaatuiset vaatimukset sekä kuinka vältetään tähän työhön usein liittyvät sudenkuopat. Lisäksi autetaan vaatimusten käyttäjiä ja katselmoijia löytämään yleisiä vaatimuksiin liittyviä ongelmia.

Kohderyhmä

Kurssi on hyödyllinen kaikille, joiden tarvitsee määritellä, katselmoida tai käyttää hyödyksi ohjelmisto- tai järjestelmäkehitysprojektin vaatimuksia.

Muoto

Koulutuksesta on noin 70% luentoja sekä 30% ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia. Koulutuksen kieli on suomi, mutta pääosa materiaalista on englanninkielistä.

Sisältö

 • Vaatimusten määrittelyn ja hallinnan prosessi
  • Järjestelmäkehitys
  • Ohjelmistokehitys
  • Ketterä vaatimusmäärittely
  • Komponenttipohjainen kehitys
  • Ryhmäkeskustelu: Vaatimusmäärittelyn haasteet omassa organisaatiossasi
 • Vaatimusten määrittely
  • Hyviä vaatimusten keruun ja määrittelyn käytäntöjä
  • Yleisiä tekniikoita
   • Haastattelut
   • Työpajat
   • Kyselytutkimukset
   • Prototyypit
  • Vaatimusten kuvausmenetelmiä
   • Käyttötapaukset
   • Käyttäjätarinat
 • Vaatimusten kirjoittaminen
  • Selkeiden tavoitteiden määrittäminen
  • Erityyppiset vaatimukset
  • Laadukkaat vaatimukset
  • Ylläpitoprojektit
  • Rakenteellinen englanti
 • Vaatimusten katselmointi
  • Yksikäsitteisyyden tarkastus
  • Kielimuuri
  • Slangi ja tarpeeton monimutkaisuus
 
Tehokas testaus ja testauksen hallinta (1 pv) PDF Tulosta Sähköposti

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on esitellä osallistujille käytännön esimerkkien ja parhaiden käytäntöjen mukaisia tehokkaan testauksen ja testauksen hallinnan menetelmiä. Osallistujat johdatetaan mm. riskipohjaisen testisuunnittelun ja erilaisten testitapausten suunnittelustrategioiden avulla kohtaamaan käytännön testausprojektien realiteetit, kuten tiukat aikataulut ja epäselvät vaatimukset.

Kohderyhmä

Testaajat, testauspäälliköt, projektipäälliköt

Muoto

Koulutuksesta on noin 70% luentoja sekä 30% ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia. Koulutuksen kieli on suomi, mutta pääosa materiaalista on englanninkielistä.

Sisältö

 • Testauksen perusteet
  • V-malli ja testaustasot
  • Testauksen vaiheet ja tyypit
  • Testisuunnittelu
  • Virheet
 • Riskipohjainen testisuunnittelu
 • Toiminnallinen testaus
 • Testitapausten suunnittelustrategioita
  • Ositus
  • Rakenteinen testaus
 • Ei-toiminnallinen testaus
 
Professional Software Developer -koulutusohjelma (6 pv) PDF Tulosta Sähköposti

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa vahva yleiskuva ja tietojen päivitys nykypäivän ohjelmistotuotannon teorioista, parhaista kokemuksista ja käytännön menetelmistä.

Kurssin jälkeen osanottaja ymmärtää ohjelmistotuotannon eri roolien tehtävät ja vastuut, osaa valita ja soveltaa työhönsä parhaiten sopivia menetelmiä ja välineitä sekä ymmärtää alan keskeiset tuote- ja prosessimittarit.

Kohderyhmä

Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat työssään jo jonkin aikaa rutinoituneet ohjelmistoammattilaiset, kuten vaatimusmäärittelijät, arkkitehdit, suunnittelijat, toteuttajat, testaajat, projektipäälliköt ja testauspäälliköt.

He ovat saamassa entistä vaativimpia ja laajempia projekteja ja tehtäviä. Heidän on mm. osattava arvioida työmääriä ja aikatauluja ja tuotosten laatua. Isomman tiimin osana tai projektinvetäjinä heidän on ymmärrettävä perusteet kaikkien tiimiläisten tehtävistä ja vastuista.

Ohjelmistotuotannon aiempi koulutus voi olla vanhentunutta, kun menetelmät, arkkitehtuurit ja välineet kehittyvät jatkuvasti nopeaa tahtia.

Muoto

Kunkin opetuspäivän ohjelmaan kuuluu luentojen ohella harjoituksia, välinedemonstraatioita ja keskustelua ryhmässä. Kurssin hintaan sisältyy koulutusmateriaali, kunkin päivän esityskalvot. Jotkin luennot pohjautuvat oppikirjaan: Ian Sommerville: ”Software Engineering”, 8th Rev edition, Addison Wesley 2006. Opiskelija voi kuitenkin itse päättää, hankkiiko kirjan omaksi hakuteoksekseen.

Sisältö

Ohjelman aikana käydään opetuspäivien aikana tiiviisti läpi ohjelmistotuotannon keskeiset osa-alueet:

 • Päivä 1: Vaatimusten määrittely ja hallinta
 • Päivä 2: Arkkitehtuuri, suunnittelu ja mallinnus
 • Päivä 3: Toteutus ja yksikkötestaus
 • Päivä 4: Järjestelmätestaus
 • Päivä 5: Konfiguraation ja muutosten hallinta
 • Päivä 6: Prosessit, projektit, laatu ja mittarit

Esite (pdf)