Kurssikuvaukset

Koulutus PDF Tulosta Sähköposti

ImproveIt tarjoaa teille monipuolisen koulutustarjonnan kattaen ohjelmistokehityksen keskeiset menetelmät sekä ratkaisuihimme liittyvän tuotekoulutuksen. Alla näet nykyisen tarjonnamme.

Teemme koulutuksia myös räätälöityinä yrityskohtaisina versioina. Ota yhteyttä meihin, mikäli kaipaat lisätietoa.

 

Menetelmäkoulutus

Korkealaatuisten vaatimusten määrittäminen (1 päivä)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on kertoa kuinka ohjelmisto- tai järjestelmäprojektille määritellään korkealaatuiset vaatimukset sekä kuinka vältetään tähän työhön usein liittyvät sudenkuopat. Lisäksi autetaan vaatimusten käyttäjiä ja katselmoijia löytämään yleisiä vaatimuksiin liittyviä ongelmia.

Kurssin aikana osanottajille esitellään tekniikoita asiakasvaatimusten keräämiseen, vaatimusten ja suunnittelun erottamiseen toisistaan, tarkkojen ja yksikäsitteisten toiminnallisten vaatimusten kirjoittamiseen, laatuattribuuttien kuvaukseen, oikeantyyppisten vaatimuskuvausten valitsemiseen, vaatimusten katselmointiin sekä yleisten ongelmakohtien tunnistamiseen.

Kohderyhmä

Kurssi on hyödyllinen kaikille, joiden tarvitsee määritellä, katselmoida tai käyttää hyödyksi ohjelmisto- tai järjestelmäkehitysprojektin vaatimuksia.

Sisältö

 • Vaatimusten määrittelyn ja hallinnan prosessi
 • Ryhmäkeskustelu: Vaatimusmäärittelyn haasteet omassa organisaatiossasi
 • Hyviä vaatimusten keruun ja määrittelyn käytäntöjä
 • Yleisiä määritelytekniikoita
 • Vaatimusten kirjoittaminen
 • Vaatimusten katselmointi

Esite (pdf)

Korkealaatuisten vaatimusten hallinta (1 päivä)

Tavoite

Kurssin tavoitteena on auttaa osallistujia omaksumaan ohjelmisto- tai järjestelmäprojektien vaatimustenhallinan parhaita käytäntöjä ja välttämään työhön usein liittyvät sudenkuopat. Eri tyyppisten prosessien (perinteiset, iteratiiviset, ketterät) ja viranomaisvaatimusten tarpeet vaatimusten hallinnalle tuodaan esille.

Kurssin aikana osallistujille esitellään menetelmiä ja he tekevät käytännön harjoitteita liittyen vaatimusten luokitteluun, priorisointiin, sidosryhmien huomioon ottamiseen, jäljitettävyyteen, muutoshallintaan ja uudelleenkäyttöön.

Kohderyhmä

Kurssi on hyödyllinen kaikille, jotka määrittelevät vaatimuksia tai käyttävät niitä hyödyksi vaativissa ohjelmisto- tai järjestelmäkehitysprojekteissa. Lisäksi kurssi sopii vaatimusten määrittelyn käytäntöjä kehittäville henkilöille.

Sisältö

 • Vaatimusten hallinnan prosessit
 • Ryhmäkeskustelu: Vaatimusten hallinnan haasteet omassa organisaatiossasi
 • Hyviä vaatimusten hallinnan käytäntöjä
 • Eri tyyppiset vaatimukset
 • Vaatimusten luokittelu ja priorisointi
 • Jäljitettävyys ja muutoshallinta
 • Uudelleenkäyttö

Professional Software Developer -koulutusohjelma (6 päivää)

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa vahva yleiskuva ja tietojen päivitys nykypäivän ohjelmistotuotannon teorioista, parhaista kokemuksista ja käytännön menetelmistä.

Kurssin jälkeen osanottaja ymmärtää ohjelmistotuotannon eri roolien tehtävät ja vastuut, osaa valita ja soveltaa työhönsä parhaiten sopivia menetelmiä ja välineitä sekä ymmärtää alan keskeiset tuote- ja prosessimittarit.

Kohderyhmä

Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat työssään jo jonkin aikaa rutinoituneet ohjelmistoammattilaiset, kuten vaatimusmäärittelijät, arkkitehdit, suunnittelijat, toteuttajat, testaajat, projektipäälliköt ja testauspäälliköt.

He ovat saamassa entistä vaativimpia ja laajempia projekteja ja tehtäviä. Heidän on mm. osattava arvioida työmääriä ja aikatauluja ja tuotosten laatua. Isomman tiimin osana tai projektinvetäjinä heidän on ymmärrettävä perusteet kaikkien tiimiläisten tehtävistä ja vastuista.

Ohjelmistotuotannon aiempi koulutus voi olla vanhentunutta, kun menetelmät, arkkitehtuurit ja välineet kehittyvät jatkuvasti nopeaa tahtia.

Sisältö

Ohjelman aikana käydään opetuspäivien aikana tiiviisti läpi ohjelmistotuotannon keskeiset osa-alueet:

 • Vaatimusten määrittely ja hallinta
 • Arkkitehtuuri, suunnittelu ja mallinnus
 • Toteutus ja yksikkötestaus
 • Järjestelmätestaus
 • Konfiguraationhallinta
 • Prosessit, projektit, laatu ja mittarit

Kunkin opetuspäivän ohjelmaan kuuluu luentojen ohella harjoituksia, välinedemonstraatioita ja keskustelua ryhmässä. Kurssin hintaan sisältyy koulutusmateriaali, kunkin päivän esityskalvot.

Esite (pdf)

 

Tuotekoulutus

Borland
Visure Requirements
SpiraTeam 

Voimme tarjota useimpien edustamiemme ratkaisujen käyttöön ja ylläpitoon liittyvää koulutusta joko vakiototeutuksena tai asiakaskohtaiseksi räätälöitynä. Ota yhteyttä meihin ja kysy tarjousta.

Viimeksi päivitetty 23.04.2015 20:02